Nucleases (DNases and RNases)

Nucleases (DNases and RNases)
Nuclease, bao gồm các enzym DNase, RNase và phosphodiesterase có độ tinh khiết cao để hỗ trợ nhu cầu ứng dụng tiêu hóa axit nucleic của bạn.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 7

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
11284932001 11284932001 Mở rộng
8.06790 8067900100 Mở rộng
FTPF03932 CONNECTOR 1/4M - 8M Mở rộng
DN25 DN25-100MG Mở rộng
D5025 Mở rộng
AP1504700 Glass Fiber Filter with binder 1.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 47 mm diameter Mở rộng
8.06910 8069100100 Mở rộng
mỗi trang