Nucleases (DNases and RNases)

Nucleases (DNases and RNases)
Nuclease, bao gồm các enzym DNase, RNase và phosphodiesterase có độ tinh khiết cao để hỗ trợ nhu cầu ứng dụng tiêu hóa axit nucleic của bạn.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 8

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
10104159001 10104159001 Mở rộng
8.06790 2-NITROPHENOL FOR SYNTHES IS Mở rộng
DN25 DN25-100MG Mở rộng
D5025 Mở rộng
11284932001 DNASE I,LYO., 100 MG Mở rộng
8.06910 N-OCTANE FOR SYNTHESIS Mở rộng
AP1504700 PREFILTR AP15 47MM 100/PK Mở rộng
mỗi trang