Proteases

Proteases
Khám phá ngay các tài nguyên và thuốc thử protease từ Merck cho nhu cầu ứng dụng phân cắt endo- và exopeptidase và các nguồn lực cho quy trình phân tách protein của bạn.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 5

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
P7012 Mở rộng
P7000 PEPSIN t? PORCINE GASTRIC PEPSIN t? PORCINE GASTRIC Mở rộng
P5380 Mở rộng
P5147 PROTEASE TYPE XIV BACTERI AL FROM STREPTO Mở rộng
T1426 Mở rộng
mỗi trang