Proteases

Proteases
Khám phá ngay các tài nguyên và thuốc thử protease từ Merck cho nhu cầu ứng dụng phân cắt endo- và exopeptidase và các nguồn lực cho quy trình phân tách protein của bạn.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 5

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
P7000 Pepsin from porcine gastric mucosa powder, >=250 units/mg solid Mở rộng
P7012 Mở rộng
P5147 Protease from Streptomyces griseus Type XIV, >=3.5 units/mg solid, powder Mở rộng
P5380 Mở rộng
T1426 Mở rộng
mỗi trang