Protein Sinh Học

Từ các kháng thể đến các enzym và các phân tử nhỏ có hoạt tính sinh học, chúng tôi có mọi sự hỗ trợ bạn cần cho nghiên cứu sinh học protein của mình. Khám phá danh mục lớn các kháng thể của chúng tôi cùng với điện di protein chất lượng cao và các sản phẩm Western blotting. Hoặc, khám phá các sản phẩm sắc ký đáng tin cậy của chúng tôi để tinh chế protein và chuẩn bị mẫu protein. Chúng tôi cũng cung cấp các protein, enzym và các phân tử nhỏ có hoạt tính sinh học đáng tin cậy cho các ứng dụng nghiên cứu khác nhau.
Kháng Thể
Các kháng thể đơn dòng tái tổ hợp chính, phụ và tái tổ hợp được trích dẫn nhiều của chúng tôi đáp ứng cho bạn về ELISA, Western blot, hóa mô miễn dịch hoặc các nhu cầu xét nghiệm khác. Chúng tôi tự hào cung cấp các thương hiệu mà bạn biết và tin tưởng, bao gồm kháng thể Sigma-Aldrich®, kháng thể Millipore®, kháng thể Upstate, kháng thể Chemicon và kháng thể Calbiochem. Các kháng thể đơn dòng tái tổ hợp ZooMAb® cung cấp khả năng tái sản xuất cao và được xác nhận trên ít nhất ba yêu cầu, không chứa hybridoma, không chứa chất bảo quản và không được sản xuất từ động vật.
Công Nghệ Tương Tác Protein - Duolink® PLA

Công nghệ tương tác Duolink® (PLA) cho phép nghiên cứu Tương tác Protein-Protein nội sinh (PPI) và các Biến đổi sau Dịch mã, cung cấp tín hiệu huỳnh quang cho một sự kiện duy nhất có thể được hiển thị bằng kính hiển vi hoặc phép đo tế bào dòng chảy. Để nghiên cứu Protein- Tương tác protein, công nghệ Duolink® PLA sử dụng một cặp kháng thể được đánh dấu bằng oligonucleotide khi có mặt trong vòng 40 nm sẽ thực hiện khuếch đại vòng tròn lăn để tạo ra tín hiệu huỳnh quang cụ thể sau khi bổ sung các đầu dò được gắn nhãn.
Có sẵn bốn màu khác nhau, cho cả phép đo tế bào dòng chảy và kính hiển vi, Duolink® PLA cho phép hiển thị nhiều Tương tác Protein-Protein trên mỗi tế bào. Khám phá các cơ hội trong nghiên cứu của bạn với hiệu suất được khuếch đại và những lợi ích của công nghệ Duolink® PLA:

Hình dung các tương tác protein - cả ổn định và nhất thời
Hình dung các sửa đổi sau phiên dịch
Phát hiện các protein nội sinh - không biểu hiện quá mức hoặc thao tác di truyền
Độ đặc hiệu cao - sử dụng hai kháng thể / đầu dò giúp loại bỏ dương tính giả
Không cần thiết bị đặc biệt - có sẵn phương pháp miễn dịch huỳnh quang và đo lưu lượng tế bào tiêu chuẩn "

Xét Nghiệm Miễn Dịch
Cho dù bạn cần phát hiện siêu nhạy từ xét nghiệm SMC ™, ELISA mạnh mẽ hay dữ liệu cấu hình đa hợp phong phú từ công nghệ Luminex® xMAP®, chúng tôi có thể giúp bạn nhận được dữ liệu mà bạn có thể tin tưởng từ mỗi mẫu, với sự lặp lại tối thiểu, vì thế bạn có thể làm tốt nhất các bước tiếp theo. Tìm hiểu thêm về các nền tảng của chúng tôi bao gồm dụng cụ, bộ dụng cụ và thuốc thử Đếm Phân tử Đơn (SMC ™); bộ dụng cụ MILLIPLEX® của chúng tôi để phát hiện dấu ấn sinh học đa kênh với các thiết bị Luminex®; và nhiều loại ELISA sandwich của chúng tôi.
Điện Di Protein & Western Blotting
Điện di protein và Western blotting lần lượt là các phương pháp quan trọng để phân giải protein và phát hiện, phân tích protein. Chúng tôi cung cấp nhiều loại dung dịch đệm, thuốc thử và thuốc nhộm tiêu chuẩn cho Western blotting. Các bộ đệm chặn, chuyển và rửa của chúng tôi đều có sẵn với nhiều nồng độ và kích thước gói. Chọn từ thuốc thử đúc gel hoặc gel đúc sẵn, để đơn giản hóa quá trình phân giải protein của bạn. Màng Immobilon® PVDF là màng chuyển lý tưởng cho các ứng dụng thấm protein.
Khối Phổ Protein

Lĩnh vực proteomics ngày càng mở rộng đòi hỏi các thuốc thử đặc thù và các sản phẩm chuẩn bị mẫu như enzym, chất chuẩn đối chiếu, pha động, chất nền và thiết bị làm sạch mẫu. Các phương pháp thông lượng cao, tự động hóa và cải tiến trong LC / MS / MS đã cho phép quy trình khối phổ mở rộng ra bên ngoài nghiên cứu học thuật và vào các ứng dụng chẩn đoán lâm sàng. Để đáp ứng các nhu cầu về khối phổ này, chúng tôi cung cấp nhiều loại thuốc thử toàn diện để đáp ứng toàn bộ quy trình làm việc của bạn.

Sắc Ký Tinh Sạch Protein
Trong nhiều thập kỷ, sắc ký lỏng đã là một công cụ mạnh mẽ để cô lập protein, peptit và các phân tử khác từ các hỗn hợp phức tạp. Protein A, Protein G và Protein L liên kết IgG từ nhiều loài khác nhau; nhựa liên kết chéo với các protein này được sử dụng để tinh chế các kháng thể đơn dòng hoặc đa dòng. Nhựa ái lực cho các thẻ dung hợp được thêm vào các protein tái tổ hợp cho phép tinh chế bằng phương pháp sắc ký ái lực. Để hỗ trợ nghiên cứu protein của bạn, chúng tôi cung cấp một loạt các công cụ sắc ký protein để làm sạch kháng thể và làm sạch ái lực, bao gồm hệ thống FLAG® phát hiện và tinh sạch protein dung hợp tái tổ hợp.
Chuẩn Bị Mẫu Protein
Chuẩn bị mẫu thì rất quan trọng để chuẩn bị và tinh chế protein cho các nghiên cứu về chức năng hoặc cấu trúc. Toàn bộ các loại thuốc thử và enzym để ly giải tế bào và chiết xuất protein của chúng tôi cung cấp cho bạn một loạt các lựa chọn để bạn có thể đưa ra quy trình chiết xuất hoàn hảo cho các tế bào và protein cụ thể của mình. Chúng tôi cung cấp nhiều loại sản phẩm để tinh chế protein, bao gồm nhựa agarose, hạt từ tính và công nghệ thẻ FLAG®. Công nghệ cô đặc mẫu protein dựa trên màng của chúng tôi, bao gồm phân tách dựa trên lọc dòng tiếp tuyến (TFF), cho phép cô đặc, khử muối và trao đổi đệm nhanh chóng, dễ dàng.
Proteins, Enzymes & Phân Tử Nhỏ
Cam kết phát triển và cung cấp các giải pháp, thuốc thử đột phá giúp giải quyết vấn đề. Khám phá danh mục toàn diện các enzym, thuốc thử protein và bộ dụng cụ protein của chúng tôi. Ngoài các công cụ enzyme có đặc tính cao để nghiên cứu protein, chúng tôi có một danh mục sản phẩm phong phú gồm các protein không chứa enzyme cho sinh học tế bào, ổn định protein, bổ sung và kết dính nuôi cấy tế bào.
Phân Tử Nhỏ Có Hoạt Tính Sinh Học
Danh mục sản phẩm của chúng tôi có hơn 4.000 đầu dò được chọn lọc để điều chỉnh hoạt động mục tiêu cho hầu hết mọi con đường và tất cả các lớp mục tiêu chính, bao gồm các hợp chất Pfizer xác thực, được kiểm soát chất lượng và các đầu dò hóa học có tính đặc trưng cao hợp tác với Hiệp hội Genomural Structural.