Kháng Thể Thẩm Định Nâng Cao

Kháng Thể Thẩm Định Nâng Cao
Các kháng thể nâng cao của chúng tôi được đặc trưng hóa bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật và xét nghiệm dựa trên phân tử và tế bào để cung cấp sự đảm bảo vượt trội với độ đặc hiệu mục tiêu cho các nhu cầu ứng dụng bắt buộc của bạn.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 32

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
8.06914 8069140025 Mở rộng
1.07225 1,10-Phenanthroline monohydrate GR ACS Mở rộng
8.06215 8062151000 Mở rộng
8.06061 8060612500 Mở rộng
8.06790 8067900100 Mở rộng
8.06806 8068060100 Mở rộng
8.06548 8065481000 Mở rộng
8.06086 8060860100 Mở rộng
1.00017 1000174000 Mở rộng
L9393 Mở rộng
T9026 Mở rộng
Trang
mỗi trang