Thuốc Thử Phân Mảnh Dưới Tế Bào

Thuốc Thử Phân Mảnh Dưới Tế Bào
Bộ dụng cụ làm giàu và cạn kiệt protein và phân mảnh dưới tế bào được xác thực đầy đủ và được thiết kế riêng cho nghiên cứu proteomics và các ứng dụng hạ lưu bao gồm xét nghiệm hoạt tính, vi phân tử protein, đánh dấu miễn dịch, ELISA, điện di trên gel 2D và khối phổ.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 3

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
APT165 Caspase 3 Colorimetric Activity Assay Kit, DEVD Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD. Mở rộng
1.09204 1092042500 Mở rộng
XX1104702 900000005369 Mở rộng
mỗi trang