Thiết Bị Lọc Tuần Hoàn và Thẩm Tách Phòng Thí Nghiệm

Thiết Bị Lọc Tuần Hoàn và Thẩm Tách Phòng Thí Nghiệm
Máy lọc máu, thiết bị siêu lọc ly tâm và tế bào được khuấy trộn để trao đổi đệm, thẩm tách, khử muối và lọc các thể tích mẫu từ 10 µL - 1.200 mL.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 121

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
UFSC200MT 900000300236 Mở rộng
UFSC200SL 900000300238 Mở rộng
UFSC400MT 900000300328 Mở rộng
UFSC400SL 900000300233 Mở rộng
UFSC050MT 900000300239 Mở rộng
UFSC050SL 900000300237 Mở rộng
UFC50VL96 Amicon Ultra 0.5ml Vials Vial for protein concentration & desalting, pkg of 96 Mở rộng
UFC9100 900000008077 Mở rộng
UFC9010 900000008076 Mở rộng
UFC9030 900000079661 Mở rộng
UFC9003 900000071601 Mở rộng
UFC9050 900000005897 Mở rộng
mỗi trang