Tinh Sạch Protein Gắn Biotin

Tinh Sạch Protein Gắn Biotin
Nhựa streptavidin và avidin và các cột đóng gói sẵn để tinh chế quy mô nhỏ đến lớn các protein và kháng thể được đánh dấu biotin.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 5

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
8.06215 8062159025 Mở rộng
8.06086 8060860100 Mở rộng
E5529 Mở rộng
1.07224 1072242500 Mở rộng
69203 US169203-3 Mở rộng
mỗi trang