Tinh Sạch Protein Kháng Thể

Tinh Sạch Protein Kháng Thể
Nhựa thanh lọc kháng thể và các cột đóng gói sẵn cho quy mô phòng thí nghiệm, quy mô quy trình và quy trình làm việc quy mô ngành

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 13

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
17-500M Catch and Release(R) v2.0 Reversible Immunoprecipitation System Mở rộng
P6486 EZview(TM) Red Protein A Affinity Gel Mở rộng
E3403 EZview(TM) Red Protein G Affinity Gel Mở rộng
16-125 Protein A Agarose Protein A Agarose Beads for the purification of human, mouse & rabbit immunoglobins. Mở rộng
16-156 900000033584 Mở rộng
16-266 Protein G Agarose, Fast Flow Protein G Agarose, Fast Flow suitable for medium and low pressure chromatography of IgG from mouse, sheep, and rabbit, and for immunoprecipitations. Mở rộng
IP04 US1IP04-1.5ML Mở rộng
IP10 US1IP10-10ML Mở rộng
IP05 US1IP05-1.5ML Mở rộng
IP02 US1IP02-1.5ML Mở rộng
LSKMAGA PureProteome Protein A Magnetic Bead System The PureProteome Protein A Magnetic Bead System is a powerful system that helps researchers purify proteins by maximizing recovery and eliminating variability Mở rộng
LSKMAGG PureProteome Protein G Magnetic Bead System The PureProteome Protein G Magnetic Bead System is a powerful system that helps researchers purify proteins by maximizing recovery and eliminating variability Mở rộng
Trang
mỗi trang