Kit & Màng Chuyển

Kit & Màng Chuyển
Chọn từ nhiều loại màng Immobilon® PVDF để có hiệu suất thẩm thấu miễn dịch protein và Western blotting tối ưu dựa trên kích thước protein mục tiêu, ứng dụng, phương pháp phát hiện và sự tiện lợi.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 23

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
IBFP0785C 900000005309 Mở rộng
IPFL07810 Immobilon(R)-FL PVDF Transfer Membrane 0.45 mum pore size, 7 X 8.4 cm sheets Mở rộng
IEVH85R Immobilon-E PVDF Membrane The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection. Mở rộng
IPFL00010 Immobilon-FL PVDF Membrane 1 roll, 26.5 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes. Mở rộng
IPFL85R Immobilon-FL PVDF, 0.45 µm, 8.5 cm x 10 m roll 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Fluorescent, Chemifluorescence, Chromogenic, or Chemiluminescence. Comes in a 8.5 cm x 10 m roll. Mở rộng
HATF08250 Immobilon-NC Membrane, Triton-free, mixed cellulose esters, 0.45 µm, 82 mm, disc 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Mixed Cellulose Esters, Surfactant-Free, Transfer Membrane for western blotting using Chromogenic, Radioactive or Fluorescent detection methods. Mở rộng
HATF00010 Immobilon-NC Transfer Membrane 1 roll, 33 cm x 3 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane Mở rộng
IPVH85R Immobilon-P Membrane, PVDF, 0.45 µm, 8.5 cm x 10 m roll 0.45 um ( 0.45 micron filter ) pore size Hydrophobic immobilon-P PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll. Mở rộng
IPVH09120 Immobilon-P PVDF Membrane 10 sheets, 9 cm x 12 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting. Mở rộng
IPVH20200 Immobilon-P PVDF Membrane 10 sheets, 20 cm x 20 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting. Mở rộng
IPVH08130 Immobilon-P PVDF Membrane 10 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting. Mở rộng
IPVH304F0 Immobilon-P PVDF Membrane 10 sheets, 26 cm x 26 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting. Mở rộng
Trang
mỗi trang