Hợp Chất Pfizer®

Hợp Chất Pfizer®
Các hợp chất nghiên cứu Pfizer hỗ trợ khoa học thần kinh của bạn, điều hòa gen, ADME / Tox, miễn dịch học, kênh ion và tín hiệu lipid, quá trình apoptosis và chu kỳ tế bào, quy trình khám phá thuốc nhân tố tăng trưởng và cytokine.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 3

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
I4883 Ibuprofen >=98% (GC) Mở rộng
I7378 Indomethacin 98.5-100.5% (in accordance with BP) Mở rộng
S0130 Streptozocin >=75% alpha-anomer basis, >=98% (HPLC), powder Mở rộng
mỗi trang