Hợp Chất Pfizer®

Hợp Chất Pfizer®
Các hợp chất nghiên cứu Pfizer hỗ trợ khoa học thần kinh của bạn, điều hòa gen, ADME / Tox, miễn dịch học, kênh ion và tín hiệu lipid, quá trình apoptosis và chu kỳ tế bào, quy trình khám phá thuốc nhân tố tăng trưởng và cytokine.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 3

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần

I4883

IBUPROFEN

Expand

I7378

Indomethacin 98.5-100.5% (in accordance with BP)

Expand

S0130

STREPTOZOTOCIN MIXED ANOM STREPTOZOTOCIN MIXED ANOM

Expand

mỗi trang