Phát Hiện Chất Nền & Enzymes

Phát Hiện Chất Nền & Enzymes
Chất nền và enzym đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học sự sống, vừa là công cụ vừa là mục tiêu trong hệ thống phát hiện. Khám phá các hệ thống phát hiện protein dựa trên enzym cho ELISA, hóa mô miễn dịch, phương pháp western blotting, và nhiều hệ thống khác với danh mục đa dạng các phát hiện chất nền và enzym của chúng tôi.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 13

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
A1888 Mở rộng
T8665 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System peroxidase substrate Mở rộng
T0440 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA peroxidase substrate Mở rộng
P9187 Mở rộng
P8375 Mở rộng
Trang
mỗi trang