Tinh Sạch Protein Tái Tổ Hợp / Liên Hợp

Tinh Sạch Protein Tái Tổ Hợp / Liên Hợp
Các loại nhựa thanh lọc ái lực và bộ đệm để tinh sạch các protein được gắn thẻ His, được gắn thẻ GST, được gắn thẻ FLAG®, S-tag ™, Strep-Tag II và T7 trong các điều kiện tự nhiên hoặc biến tính bằng cách sử dụng kỹ thuật tinh lọc theo lô hoặc cột.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 7

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
8.06790 2-NITROPHENOL FOR SYNTHES IS Mở rộng
F7425 ANTI-FLAG(R) antibody produced in rabbit affinity isolated antibody, buffered aqueous solution Mở rộng
M8823 Anti-FLAG(R) M2 Magnetic Beads affinity isolated antibody Mở rộng
8.06910 N-OCTANE FOR SYNTHESIS Mở rộng
AP1504700 PREFILTR AP15 47MM 100/PK Mở rộng
8.06373 Sodium borohydride fine g ranular for synthesis Mở rộng
mỗi trang