Bộ Lọc Khí & Thông Gió

Bộ Lọc Khí & Thông Gió
Các lỗ thông hơi và bộ lọc thông hơi được sử dụng trong suốt quá trình sản xuất sinh học giúp duy trì áp suất gần môi trường xung quanh trong bể chứa sản phẩm, lò phản ứng sinh học, hệ thống khép kín và / hoặc các tiện ích liên quan. Tìm bộ lọc thông hơi vô trùng phù hợp với nhu cầu ứng dụng quy trình của bạn.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 4

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
Z112879 DRIERITE(R) GAS-DRYING UN DRIERITE(R) GAS-DRYING UN Mở rộng
XX2004703 Gasket, PTFE Accessories for filter holders for sample preparation. Mở rộng
ATBCSEV01 M Air T Sieve for Cone Adapter The M Air T sieve for cone adapter is uniquely micro-perforated and allows sampling of up to 1 cubic meter of air. Mở rộng
P7125 Pepsin from porcine gastric mucosa powder, >=400 units/mg protein Mở rộng
mỗi trang