Thiết Bị Kiểm Tra Tính Toàn Vẹn Màng Lọc

Thiết Bị Kiểm Tra Tính Toàn Vẹn  Màng Lọc
Để kiểm tra tính toàn vẹn của bộ lọc không phá hủy, nhanh chóng, đáng tin cậy và có thể lặp lại, thiết bị kiểm tra tự động Integritest® 5 cho phép kiểm tra điểm bong bóng và khuếch tán nội tuyến hoặc ngoại tuyến, với khả năng bổ sung để kiểm tra bộ lọc kỵ nước khi kết hợp với nước Exact-Air ™ II -đơn vị thử nghiệm dựa trên cơ sở.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
SLTEST000 Integrity Test Kit for small volume devices For bubble-point testing of small filter units. Mở rộng
mỗi trang