Bộ Lọc Cô Đặc

Cho dù bạn cần cô đặc protein, vi rút hoặc các phân tử sinh học khác trong các mẫu sinh học, môi trường hoặc lâm sàng, chúng tôi đều có công cụ lý tưởng dành cho bạn. Lựa chọn từ nhiều loại vật liệu lọc khác nhau với nhiều mức cắt khối lượng phân tử được cung cấp trong các tùy chọn vô trùng và không vô trùng để chuẩn bị mẫu có thể tích từ nhỏ đến lớn. Từ các thiết bị ly tâm đến thiết bị cô đặc tĩnh đến các tế bào được khuấy trộn, các sản phẩm lọc cô đặc của chúng tôi cung cấp khả năng thu hồi cao và xử lý nhanh chóng cho hiệu suất ổn định, đáng tin cậy.
Bộ Lọc Ly Tâm Amicon®
Concentrate your protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
Bộ Lọc Ly Tâm
Filtration devices can be used to concentrate small to large volume biological and environmental samples in preparation for downstream processing and analysis.