Bộ Lọc Ly Tâm

Bộ Lọc Ly Tâm
Filtration devices can be used to concentrate small to large volume biological and environmental samples in preparation for downstream processing and analysis.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 74

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
W319309 ?C (lit.) Mở rộng
W312606 2-Acetylpyrazine >=99%, FCC, FG Mở rộng
8.41636 8416360005 Mở rộng
1.00998 1009981000 Mở rộng
8.41878 8418780005 Mở rộng
W329118 4-Hydroxybutanoic acid lactone >=98%, FCC, FG Mở rộng
ACS5003 900000208754 Mở rộng
ACS5010 900000208756 Mở rộng
UFC9100 900000008077 Mở rộng
UFC9010 900000008076 Mở rộng
UFC9030 900000079661 Mở rộng
mỗi trang