Bộ Lọc Chân Không Stericup®

Bộ Lọc Chân Không  Stericup®
Bộ lọc Stericup® thiết yếu và bộ lọc Stericup® E bền vững là những thiết bị không thể thiếu để lọc môi trường nhằm bảo vệ tế bào nuôi cấy. Chọn từ các màng và kích thước lỗ để dòng chảy nhanh, ít liên kết với protein, loại trừ mycoplasma và giảm chất thải nhựa.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 5

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
SEGPU1138 910000013007 Mở rộng
SEGPU1145 910000013008 Mở rộng
SEGPU0538 910000013005 Mở rộng
SEGPU0545 910000013006 Mở rộng
SEGPT0038 910000013009 Mở rộng
mỗi trang