Màng Sắc Ký

Màng Sắc Ký
Sắc ký màng là một công nghệ tinh chế hạ nguồn năng suất cao được sử dụng để bắt qua đánh bóng. Màng sắc ký Natrix® là giải pháp sử dụng một lần giúp cải thiện tính kinh tế của quá trình và sử dụng cơ sở khi so sánh với các chất hấp phụ màng truyền thống.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 4

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
8.06215 1,4-Naphthoquinone for sy nthesis Mở rộng
1.02446 Chloroform-D1 deuteration degree min. 99.96% for N Mở rộng
SMWP03700 GRAVIMETRIC ANALYSIS FILT ER MCE W/ THIN PAD 5.0UM Mở rộng
XX1104702 900000005369 Mở rộng
mỗi trang