Resin Sắc Ký Pha Đảo/ Pha Thuận

Resin Sắc Ký Pha Đảo/ Pha Thuận
Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) là một bước quan trọng trong quá trình tách và tinh chế các phân tử sinh học phức tạp. Danh mục đầu tư rộng rãi của chúng tôi về nhựa silica gel pha bình thường và pha ngược về mặt kinh tế mang lại sự phân tách tuyệt vời và độ tinh khiết cao mà bạn cần.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 14

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.05082 *#POTASSIUM PERMANGANATE GR FOR ANALYSIS A Mở rộng
1.00255 DIPHENYLAMINE-4-SULFONIC ACID BARIUM SAL Mở rộng
1.12146 Dodecane-1-sulfonic acid sodium salt for tenside t Mở rộng
220736 Florisil(R) 100-200 mesh Mở rộng
20280-U Florisil(R) PR grade, 60-100 mesh, coarse powder Mở rộng
46385 FLORISIL(R) FOR CHROMATOG RAPHY, Mở rộng
1.13728 HPTLC Silica gel 60 F254 with concentrating zone 2 Mở rộng
1.12327 1123270500 Mở rộng
1.04390 N-HEPTANE FOR LIQUID CHRO MATOGRAPHY LICH Mở rộng
1.00443 Nitric acid 65% extra pur e Mở rộng
1.12122 PALCAM LISTERIA SELECTIVE SUPPLEMENT ACC. TO VAN NE Mở rộng
1.00251 Reticulin silver plating kit acc. to Gordon & Swee Mở rộng
Trang
mỗi trang