Resin Sắc Ký Pha Đảo/ Pha Thuận

Resin Sắc Ký Pha Đảo/ Pha Thuận
Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) là một bước quan trọng trong quá trình tách và tinh chế các phân tử sinh học phức tạp. Danh mục đầu tư rộng rãi của chúng tôi về nhựa silica gel pha bình thường và pha ngược về mặt kinh tế mang lại sự phân tách tuyệt vời và độ tinh khiết cao mà bạn cần.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 14

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.05082 1050820250 Mở rộng
1.00255 1002550005 Mở rộng
1.12146 1121460005 Mở rộng
20280-U Florisil(R) PR grade, 60-100 mesh, coarse powder Mở rộng
220736 Florisil(R) 100-200 mesh Mở rộng
46385 Florisil(R) Adsorbent for Chromatography 60-100 mesh Mở rộng
1.13728 1137280001 Mở rộng
1.12327 1123270500 Mở rộng
1.04390 1043901000 Mở rộng
1.00443 1004432500 Mở rộng
1.12122 1121220010 Mở rộng
1.00251 1002510001 Mở rộng
Trang
mỗi trang