Công Thức Chất Lỏng

Công Thức Chất Lỏng
Là đối tác lý tưởng của bạn cho công thức bào chế dạng lỏng, chúng tôi cung cấp tá dược cho cả công thức phân tử nhỏ và phân tử lớn, cũng như cho các công thức dạng lỏng nhắm vào các đường dùng khác nhau như thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, tiêm, uống và thuốc bôi.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 41

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.06281 1062819029 Mở rộng
1.37046 1370469029 Mở rộng
1.07478 1074789190 Mở rộng
543144 Mở rộng
543136 Mở rộng
1.00981 1009819191 Mở rộng
1.02425 1024251000 Mở rộng
1.02431 1024319190 Mở rộng
1.00247 1002479025 Mở rộng
mỗi trang