Nền Giảm Độ Nhớt

Nền Giảm Độ Nhớt
Nền tảng giảm độ nhớt của chúng tôi cho phép tăng nồng độ mục tiêu của phương pháp điều trị protein của bạn, đơn giản hóa quá trình sản xuất liệu pháp sinh học, cải thiện yêu cầu về liều lượng và có thể tự dùng thuốc qua đường tiêm dưới da.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 7

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1145000001 1145000001 Mở rộng
1.02184 1021845000 Mở rộng
1.13366 1133660009 Mở rộng
1.13314 1133140001 Mở rộng
1.13749 1137490001 Mở rộng
1.12422 1124229010 Mở rộng
327212 Paraffin wax mp 58-62 C (ASTM D 87) Mở rộng
mỗi trang