Tá Dược Chức Năng Parteck®

Tá Dược Chức Năng Parteck®
Tá dược Parteck® được thiết kế dạng hạt cung cấp cho công thức liều rắn của bạn các chức năng cần thiết cho quy trình đóng viên, công nghệ phân phối thuốc cụ thể hoặc tăng cường độ hòa tan, được hỗ trợ bởi kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và hỗ trợ quy định.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 12

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
8.06061 8060610100 Mở rộng
1.14682 COD solution B for 114540 ; 2.85 ml per determinati Mở rộng
1.06566 di-Sodium hydrogen phosph ate anhydrous 99.99 Supra Mở rộng
1.06663 DI-SODIUM TARTRATE DIHYDR ATE GR FOR ANAL Mở rộng
1.12148 Methyl dodecylbenzene sul fonate for surfactant tes Mở rộng
8.06838 n-Nonane for synthesis Mở rộng
8.06901 8069010500 Mở rộng
1.12268 1122680005 Mở rộng
1.06647 1066470500 Mở rộng
1.06657 SODIUM SULFITE ANHYDROUS GR FOR ANALYSIS Mở rộng
1.11597 SORBITOL INSTANT LOW IN ENDOTOXINS PH EU Mở rộng
1.06572 tri-Sodium phosphate dode cahydrate for analysis EM Mở rộng
mỗi trang