Tá Dược Chức Năng Parteck®

Tá Dược Chức Năng Parteck®
Tá dược Parteck® được thiết kế dạng hạt cung cấp cho công thức liều rắn của bạn các chức năng cần thiết cho quy trình đóng viên, công nghệ phân phối thuốc cụ thể hoặc tăng cường độ hòa tan, được hỗ trợ bởi kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và hỗ trợ quy định.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 12

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
8.06061 8060610100 Mở rộng
1.14682 1146820495 Mở rộng
1.06566 1065660500 Mở rộng
1.06663 1066630250 Mở rộng
1.12148 1121480010 Mở rộng
8.06838 8068380250 Mở rộng
8.06901 8069010500 Mở rộng
1.12268 1122680005 Mở rộng
1.06647 1066470500 Mở rộng
1.06657 1066571000 Mở rộng
1.11597 1115972500 Mở rộng
1.06572 1065729025 Mở rộng
mỗi trang