Bioreactor Dùng Một Lần

Bioreactor Dùng Một Lần
Các lò phản ứng sinh học sử dụng một lần của Mobius® có khả năng mở rộng, cấu hình và đáng tin cậy, có thể thực hiện quá trình xử lý sinh học theo mẻ và tưới máu ở mọi quy mô từ sản xuất để bàn đến quy mô toàn diện.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 2

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
T0440 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA peroxidase substrate Mở rộng
SLFH033 Millex(R) Syringe Filter, Fluoropore(R) PTFE, Hydrophobic, Non-sterile pore size 0.45 mum, diam. 33 mm, PTFE membrane (Millex-FH hydrophobic) Mở rộng
mỗi trang