Hệ Thống Lọc Phân Loại

Hệ Thống Lọc Phân Loại
Giá đỡ bộ lọc linh hoạt, dễ sử dụng là thành phần quan trọng trong thiết kế mô-đun của Pod system, cho phép bộ lọc có thể mở rộng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của bạn mà không làm tăng diện tích.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 2

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
XX1604700 MilliSolve Kit, complete with 2L flask Accessories for filter holders for sample preparation. Mở rộng
MAK191 Mở rộng
mỗi trang