Hệ Thống Sắc Ký

Hệ Thống Sắc Ký
Chúng tôi cung cấp các hệ thống tiêu chuẩn và tùy chỉnh từ quy mô thí điểm đến quy trình, mang lại hiệu suất mạnh mẽ và nhất quán với sự linh hoạt trong xử lý mà bạn cần.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 2

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
46385 FLORISIL(R) FOR CHROMATOG RAPHY, Mở rộng
R6513 Ribonuclease A from bovine pancreas for molecular biology, >=70 Kunitz units/mg protein, lyophilized Mở rộng
mỗi trang