Bộ Lọc Virus

Bộ Lọc Virus
An toàn với virus là một thành phần quan trọng của sự an toàn của thuốc đối với bệnh nhân. Quá trình lọc vi rút của môi trường nuôi cấy tế bào giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm lò phản ứng sinh học, trong khi quá trình lọc vi rút ở hạ nguồn đảm bảo sạch vi rút. Tìm hiểu cách lọc vi-rút làm giảm nguy cơ và tăng cường an toàn đối với vi-rút.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 2

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
MA1HC027H1 900000026466 Mở rộng
MA1HC23CL3 900000190721 Mở rộng
mỗi trang