Kiểm Tra Tính Toàn Vẹn

Kiểm Tra Tính Toàn Vẹn
Để kiểm tra tính toàn vẹn của bộ lọc không phá hủy, nhanh chóng, đáng tin cậy và có thể lặp lại, thiết bị kiểm tra tự động Integritest® 5 cho phép kiểm tra điểm bong bóng và khuếch tán nội tuyến hoặc ngoại tuyến, với khả năng bổ sung để kiểm tra bộ lọc kỵ nước khi kết hợp với nước Exact-Air ™ II -đơn vị thử nghiệm dựa trên cơ sở.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 7

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.02273 1022730100 Mở rộng
1.03776 1037761000 Mở rộng
1.13366 1133660500 Mở rộng
38733 Laemmli Lysis-buffer non smelling Mở rộng
322415 Mở rộng
311111 Methyl oleate 99% Mở rộng
345288 Poly(tetrahydrofuran) average Mn ~650 Mở rộng
mỗi trang