Bộ Lắp Ráp Dùng 1 Lần

Bộ Lắp Ráp Dùng 1 Lần
Các hệ thống và hệ thống lắp ráp sử dụng một lần Mobius® 2D và 3D để quản lý chất lỏng vô trùng cung cấp các tùy chọn sản xuất linh hoạt cho các công ty dược phẩm sinh học, từ việc chuẩn bị môi trường và chất đệm cho đến các ứng dụng chiết rót cuối cùng.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 2

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
KWEFHAW10B EZ-Fit(R) Family Starting Kit Supplied with 4 boxes of EZ-Fit(R) 100ml Funnels, 0.45mum white membranes, Bulk Packaging Mở rộng
A3221 Mở rộng
mỗi trang