Bộ Lọc Khí & Thông Gió

Bộ Lọc Khí & Thông Gió
Các lỗ thông hơi và bộ lọc thông hơi được sử dụng trong suốt quá trình sản xuất sinh học giúp duy trì áp suất gần môi trường xung quanh trong bể chứa sản phẩm, lò phản ứng sinh học, hệ thống khép kín và / hoặc các tiện ích liên quan. Tìm bộ lọc thông hơi vô trùng phù hợp cho nhu cầu ứng dụng quy trình của bạn.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 25

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
CWVTL1001 900000004873 Mở rộng
CTGR01TP1 900000002282 Mở rộng
CTGR71TP1 900000035830 Mở rộng
CTGR72TP1 900000002283 Mở rộng
CTGR75S01 900000035831 Mở rộng
MTGR75010 900000038978 Mở rộng
MTGR85000 900000001408 Mở rộng
MTGR85010 900000001409 Mở rộng
MTGR05010 900000002352 Mở rộng
MTGR05000 900000007348 Mở rộng
MTGR15010 900000116090 Mở rộng
XX2004703 Gasket, PTFE Accessories for filter holders for sample preparation. Mở rộng
Trang
mỗi trang