Lọc & Chiết Xuất Vô Trùng Thành Phẩm

Lọc & Chiết Xuất Vô Trùng Thành Phẩm
Hệ thống chiết rót sử dụng một lần đã được khử trùng trước cung cấp tốc độ và tính linh hoạt cho các hoạt động lọc cuối cùng quan trọng và các hoạt động chiết rót cuối cùng. Tìm hiểu cách những tiến bộ trong lọc vô trùng đơn giản hóa PUPSIT và cho phép các hoạt động hoàn tất chiết rót vô trùng được tối ưu hóa.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 3

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
AP10045S0 Canisters pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads), sterile, diam. 47 mm Mở rộng
SLHV033R Millex-HV Syringe Filter Unit, 0.45 µm, PVDF, 33 mm, gamma sterilized A 33 mm diameter sterile syringe filter with a 0.45 µm pore size hydrophilic PVDF membrane. Comes in a pack of 50. Mở rộng
P1167 Pituitary Extract bovine lyophilized powder, suitable for cell culture Mở rộng
mỗi trang