Lọc & Chiết Xuất Vô Trùng Thành Phẩm

Lọc & Chiết Xuất Vô Trùng Thành Phẩm
Hệ thống chiết rót sử dụng một lần đã được khử trùng trước cung cấp tốc độ và tính linh hoạt cho các hoạt động lọc cuối cùng quan trọng và các hoạt động chiết rót cuối cùng. Tìm hiểu cách những tiến bộ trong lọc vô trùng đơn giản hóa PUPSIT và cho phép các hoạt động hoàn tất chiết rót vô trùng được tối ưu hóa.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 28

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
KGEPS015HH3 900000073584 Mở rộng
KGEPS003FF3 900000038015 Mở rộng
AP10045S0 Canisters pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads), sterile, diam. 47 mm Mở rộng
SLHV033R Millex-HV Syringe Filter Unit, 0.45 µm, PVDF, 33 mm, gamma sterilized A 33 mm diameter sterile syringe filter with a 0.45 µm pore size hydrophilic PVDF membrane. Comes in a pack of 50. Mở rộng
MCGL10S03 900000065087 Mở rộng
MCGB10S02 900000009533 Mở rộng
MCGL20S03 900000037008 Mở rộng
MCGL30S03 900000004076 Mở rộng
MCGL40S03 900000000824 Mở rộng
MCGB40S01 900000077921 Mở rộng
MCGBL4S03 900000010234 Mở rộng
MPGL10CB 900000040501 Mở rộng
Trang
mỗi trang