Đệm & Bộ Điều Chỉnh pH

Đệm & Bộ Điều Chỉnh pH
Chất đệm đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát độ pH trong tất cả các giai đoạn của quá trình xử lý sinh học bao gồm ngân hàng tế bào, ngược dòng, hạ nguồn và công thức cuối cùng. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các thành phần đệm hữu cơ và vô cơ.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 11

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.00318 #HYDROCHLORIC ACID 30% SU RAPUR Mở rộng
8186940100 Allyl acetoacetate for sy nthesis Mở rộng
1.00268 Colour Reference Solution s GY for testing the colo Mở rộng
1.04633 Hypophosphorous acid 50% for analysis EMSURE® Mở rộng
RAWP02500 MF-Millipore(R) Membrane Filter, 1.2 µm pore size 25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs Mở rộng
1.04379 n-Heptane for analysis EM SURE® Reag. Ph Eur Mở rộng
1.04367 1043679190 Mở rộng
1.04391 N-HEXANE FOR LIQUID CHROM ATOGRAPHY LICHR Mở rộng
36187 Mở rộng
1.05043 POTASSIUM IODIDE GR FOR A NALYSIS ISO Mở rộng
8.08076 8080760250 Mở rộng
mỗi trang