Lọc Môi Trường

Lọc Môi Trường
Lọc môi trường nuôi cấy tế bào ngăn ngừa ô nhiễm lò phản ứng sinh học. Việc lựa chọn bộ lọc khử trùng, bộ lọc mycoplasma hoặc bộ lọc vi rút phụ thuộc vào rủi ro trong quá trình. Tìm hiểu cách chọn bộ lọc tốt nhất cho quá trình lọc môi trường nuôi cấy tế bào của bạn.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 2

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
GVWP09050 Durapore(R) Membrane Filter, 0.22 µm 0.22 µm pore size, hydrophilic PVDF, 90 mm membrane Mở rộng
HVLP02500 Durapore(R) Membrane Filter, 0.45 µm 0.45 µm pore size, hydrophilic PVDF, 25 mm membrane Mở rộng
mỗi trang