Môi Trường Nuôi Cấy Tế Bào GMP Tùy Chỉnh

Môi Trường Nuôi Cấy Tế Bào GMP Tùy Chỉnh
Các chuyên gia thiết kế sản phẩm nuôi cấy tế bào tùy chỉnh của chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên và hỗ trợ khi bạn mở rộng quy trình xử lý sinh học của mình từ cung cấp lâm sàng đến thương mại, hỗ trợ các sản phẩm dạng lỏng, sản phẩm bột khô, lựa chọn nguyên liệu, kiểm tra chất lượng, đóng gói sản phẩm linh hoạt và tài liệu sản phẩm.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 3

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.06498 1064980500 Mở rộng
1.06541 1065410025 Mở rộng
1.25052 Sulfate Standard Solution, CRM traceable to NIST, 400 mg/L SO42- in H2O Mở rộng
mỗi trang