Siêu Lọc & Lọc Tuần Hoàn

Siêu lọc & đường lọc là các bước quan trọng trong suốt quá trình xử lý sinh học để tăng công suất, nồng độ và thu hồi. Càng ngày, lọc dòng tiếp tuyến một lần (SPTFF) đang được thực hiện trong các quy trình liên tục hoặc tăng cường để giảm khối lượng trong dòng. Danh mục đầu tư TFF hàng đầu trong ngành của chúng tôi bao gồm các bộ lọc, phần cứng và hệ thống cho một loạt các ứng dụng có giá trị cao và các quy trình khắt khe đòi hỏi hiệu suất và tính nhất quán vượt trội.
Dụng Cụ Chứa & Hệ Thống Lọc Dòng Chảy Tiếp Tuyến
Các hệ thống lọc dòng tiếp tuyến (dòng chảy chéo) của chúng tôi được thiết kế để có thể tích giữ lại thấp, nồng độ thể tích tối đa và khả năng thu hồi sản phẩm tối ưu trong các ứng dụng sử dụng một lần và sử dụng nhiều lần từ phát triển quy trình đến sản xuất quy mô lớn, với các giá đỡ tương thích có sẵn cho các vật dụng cần dùng.
Thiết Bị Lọc Dòng Chảy Tiếp Tuyến
Từ sử dụng một lần đến sử dụng nhiều lần, các sản phẩm lọc dòng tiếp tuyến của chúng tôi cực kỳ lý tưởng cho một loạt các ứng dụng có giá trị cao - luôn đảm bảo độ tinh khiết ở mọi giai đoạn và quy mô trong suốt vòng đời của các sản phẩm thuốc của bạn, bao gồm mAbs, ADC, IgG huyết tương, insulin, vắc xin và các vectơ vi rút.