Điện Di, Chuyển và Định Lượng Axit Nucleic

Điện Di, Chuyển và Định Lượng Axit Nucleic
Thuốc thử điện di trên gel DNA và RNA và các công cụ Northern and Southern blotting cho nghiên cứu sinh học phân tử và gen.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 29

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
8.06914 8069140025 Mở rộng
1.07225 1,10-Phenanthroline monohydrate GR ACS Mở rộng
8.06215 8062151000 Mở rộng
D0428 Mở rộng
8.06061 8060612500 Mở rộng
8.06790 8067900100 Mở rộng
8.06806 8068060100 Mở rộng
8.06548 8065481000 Mở rộng
8.06086 8060860100 Mở rộng
1.00017 1000174000 Mở rộng
8.14633 8146331000 Mở rộng
Trang
mỗi trang