Metabolism Assay Kits

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 14

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
AMPD1 DEOXYRIBONUCLEASE I, KIT AMPLIFICATIONGR Mở rộng
WGA4 GenomePlex(R) Single Cell Whole Genome Amplification Kit Amplify genome of a single cell Mở rộng
KMM-201NV KMM-201NV-5X1ML Mở rộng
KMM-101NV KOD One(TM) PCR Master Mi x, Ready-to- Mở rộng
NA1020 Mở rộng
PCR9604 Mở rộng
S9430 SYBR GREEN I Mở rộng
W4502 WATER MOLECULAR BIOLOGY R WATER MOLECULAR BIOLOGY R Mở rộng
Trang
mỗi trang