Metabolism Assay Kits

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 11

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
AMPD1 Mở rộng
WGA4 GenomePlex(R) Single Cell Whole Genome Amplification Kit Amplify genome of a single cell Mở rộng
KMM-101NV Mở rộng
NA1020 Mở rộng
PCR9604 Mở rộng
S9430 SYBR(R) Green I nucleic acid gel stain 10,000 x in DMSO Mở rộng
W4502 Water Nuclease-Free Water, for Molecular Biology Mở rộng
mỗi trang