Tinh Sạch gDNA

Tinh Sạch gDNA
Bộ dụng cụ chiết xuất và tinh lọc DNA năng suất cao, chất lượng cao được điều chỉnh cho phù hợp với nhiều loại mẫu có độ thách thức và phổ biến bao gồm nuôi cấy tế bào, mô động vật có vú, máu, vi rút, vi khuẩn, mô thực vật, đất, nước, nước tiểu, phân, phản ứng PCR và gel agarose sự khai thác.

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 35

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
8.06914 8069140025 Mở rộng
1.07225 1,10-Phenanthroline monohydrate GR ACS Mở rộng
8.06215 8062151000 Mở rộng
8.06061 8060612500 Mở rộng
8.06790 8067900100 Mở rộng
8.06806 8068060100 Mở rộng
8.06548 8065481000 Mở rộng
8.06086 8060860100 Mở rộng
1.00017 1000174000 Mở rộng
8.14633 8146331000 Mở rộng
APT165 Caspase 3 Colorimetric Activity Assay Kit, DEVD Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD. Mở rộng
Trang
mỗi trang