Kiểm tra độ vô trùng Vật tư tiêu hao, Phương tiện & Dụng cụ

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 8

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
UFC9003 Amicon(R) Ultra-15 Centrifugal Filter Unit Ultracel-3 regenerated cellulose membrane, 15 mL sample volume Mở rộng
1.00983 1009836010 Mở rộng
TSVALID11 900000163482 Mở rộng
W290904 Piperine >=95%, FG Mở rộng
1.00188 1001880002 Mở rộng
STBMFTM12DP 900000194169 Mở rộng
PEP016 Mở rộng
TSINSTL12 900000182388 Mở rộng
mỗi trang