Thiết Bị Kiểm Tra Chỉ Số Chất Lượng

Vi sinh vật chỉ thị chỉ sự hiện diện của các vi sinh vật gây hư hỏng, mầm bệnh và các chỉ số chất lượng có thể xác minh các điều kiện vệ sinh tổng thể của sản phẩm.


CÁC PHƯƠNG PHÁP MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NHANH VÀ THAY THẾ
Môi trường nuôi cấy nhanh và thay thế là những phương pháp hiệu quả để có kết quả kiểm tra sinh vật chỉ thị nhanh chóng.


Môi trường nuôi cấy tiện lợi MC-Media Pad® của chúng tôi được thiết kế để kiểm tra sinh vật chỉ thị và giám sát vệ sinh trong sản xuất thực phẩm và đồ uống. Các miếng đệm được phủ với môi trường tăng simh và chất nền tạo màu để phát hiện các vi sinh vật cụ thể, cho phép kết quả nhanh hơn và cải thiện kết quả đọc. Phương pháp tiện lợi này tuân thủ các tiêu chuẩn thực phẩm và đồ uống quốc tế (AOAC-PTM, AOAC-OMA, ISO 16140). MC-Media Pad® cải thiện quy trình làm việc của bạn và giảm không gian lưu trữ, thời gian ủ cũng như giảm khối lượng chất thải.

Đối với các quy trình phức tạp, việc thử nghiệm có thể trở nên đơn giản bằng cách sử dụng SimPlate®, nó có thể cung cấp kết quả nhanh chóng, dễ hiểu, ngay cả với các ma trận thực phẩm và môi trường là thách thức đối với các phương pháp nhanh khác. SimPlate® đã được xác nhận theo tiêu chuẩn quốc tế (AOAC / MicroVal).

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 23

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
UFC9003 Amicon(R) Ultra-15 Centrifugal Filter Unit Ultracel-3 regenerated cellulose membrane, 15 mL sample volume Mở rộng
D1685 Docusate sodium salt, mee ts USP testing Mở rộng
E0774 Mở rộng
1.00983 Ethanol absolute for anal ysis EMSURE® ACS,ISO,Reag Mở rộng
1.32356 1323560001 Mở rộng
1.32357 MC-Media Pad E. coli & Co lif 1 PC Mở rộng
1.32359 MC-Media Pad Rapid Aerobi c C 1 PC Mở rộng
W290904 Piperine >=95%, FG Mở rộng
1.00188 RAMBACH Agar 1 SET Mở rộng
66006BC Mở rộng
65009BC SIMPLATE DEVICE Mở rộng
Trang
mỗi trang