Tissue Dissocation

Sản phẩm

Xem dưới dạng Dạng lưới Dạng danh sách

Sản phẩm 1-12 của 75

  • Tên sản phẩm
Sắp xếp giảm dần
Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.09214 Adapter for contact plate s Mở rộng
1.44208 1442080001 Mở rộng
1.44245 Agar Strips DG-18 Yeasts Mở rộng
1.44108 Agar Strips LAC-y Total c Agar Strips LAC-y Total c Mở rộng
1.44244 Agar Strips SDX-y Yeasts Agar Strips SDX-y Yeasts Mở rộng
1.44226 Agar Strips TC-y Total co Agar Strips TC-y Total co Mở rộng
1.44228 Agar Strips TCI-y Total c Agar Strips TCI-y Total c Mở rộng
1.44242 AGAR STRIPS YM YEASTS AND MOLDS (941196) HYCON® Mở rộng
1.44198 1441980001 Mở rộng
1.09194 AIR SAMPLER MAS-100 NT EX (EXPLOSION PROOFED) Mở rộng
1.09191 AIR-SAMPLER SYSTEM MAS-10 0 NT Mở rộng
1.09208 Battery pack Li-Ion for M AS 100 NT Mở rộng
mỗi trang