SAFC® Các giải pháp nguyên liệu thô cho sản xuất dược phẩm & sinh phẩm

Nguyên liệu chính xác

phù hợp với nhu cầu của bạn.


Chúng tôi cung cấp danh mục đầu tư phong phú và đội ngũ

các chuyên gia quản lý nguyên liệu thô chuyên về điều chỉnh

vật liệu để đáp ứng nhu cầu chính xác của bạn về chất lượng,

hiệu suất và an toàn.

 

 


KHÁM PHÁ CÁC GIẢI PHÁP NGUYÊN LIỆU HIỆU SUẤT CAO SAFC® ĐỂ SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM & DƯỢC PHẨM SINH HỌC

 

Giải pháp nuôi cấy tế bào

Hệ thống biểu hiện, môi trường nuôi cấy, chất bổ sung và các thành phần khai thác trong các tùy chọn sẵn sàng sử dụng và được tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của bạn.

Xử lý hóa chất & dịch vụ

Hóa chất quy trình tùy chỉnh và sẵn sàng sử dụng có sẵn ở nhiều loại chất lượng, định dạng, kích cỡ và cấp độ chứng nhận để cung cấp chính xác những gì quy trình của bạn cần.

API phức tạp & Sản xuất hợp đồng liên hợp sinh học

Các dịch vụ toàn diện bao gồm phân tích và phát triển quy trình và sản xuất theo hợp đồng để hỗ trợ phát triển, mở rộng quy mô và sản xuất các API và ADC phức tạp.

Phát triển & Sản xuất Công thức

Các sản phẩm GMP đa dạng của chúng tôi bao gồm các nguyên liệu thô để phát triển và sản xuất các dạng bào chế rắn, bán rắn và lỏng cho các phân tử lớn và nhỏ.

Hướng dẫn ứng dụng

Xem qua Hướng dẫn Ứng dụng Dược phẩm Sinh học và Hướng dẫn Ứng dụng Dược phẩm của chúng tôi để giúp bạn tìm ra các giải pháp phù hợp cho nhu cầu quy trình của mình


TRẢI NGHIỆM HÀNG ĐẦU VỚI CHỈ MỘT CLICK CHUỘT

Chúng tôi cam kết đảm bảo cho bạn một hành trình tiếp thị suôn sẻ và thành công.. Khám phá danh mục của chúng tôi và truy cập thư viện tài nguyên bao gồm nghiên cứu điển hình, hội thảo trên web, video, ghi chú ứng dụng và tóm tắt kỹ thuật từ các chuyên gia nguyên liệu của chúng tôi.


KHÁM PHÁ CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI 

Giải pháp nuôi cấy tế bào cGMP

Khám phá Giải pháp nuôi cấy tế bào cGMP được chọn dành riêng cho bạn.

Hóa chất quy trình quan trọng thượng nguồn / hạ lưu

Khám phá nguyên liệu thô phù hợp với sở thích của bạn.

API phức tạp và Dịch vụ sản xuất hợp đồng liên hợp sinh học

Tìm một giải pháp phù hợp để đáp ứng yêu cầu của bạn và đẩy nhanh tiến độ dự án của bạn.

Tá dược bào chế & Công nghệ phân phối thuốc tiên tiến

Hãy thử danh mục đa dạng của chúng tôi về các tá dược trong công thức để biết lựa chọn của bạn