Thông Tin Giấy Phép Và Xuất Nhập Khẩu Từ Merck Việt Nam

 • Giấy Phép/ License
 • Xuất Nhập Khẩu

 • Các Giấy Phép Từ Merck

  Quý khách hàng vui lòng kiểm tra theo bảng bên dưới để xác định các loại giấy phép cần thiết cho từng sản phẩm.


  Giấy Phép/ License Lưu Ý
  Conditional- DOIT Sản phẩm yêu giấy phép kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
  Temp.Regu Sản phẩm chưa được xác định giấy phép nhập khẩu, Yêu cầu cung cấp thông tin từ bộ phận quản lý đăng ký và tuân thủ thương mại
  New Conditional- DOIT Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  Restricted- MOIT Sản phẩm yêu cầu giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiêp
  New Restricted- MOIT Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  IP1- Both MOIT, DOIT Sản phẩm yêu giấy phép kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
  New IP1- Both MOIT, DOIT Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  IP2- Both MOIT, DOIT Sản phẩm yêu giấy phép kinh doanh hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp
  New IP2- Both MOIT, DOIT Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  CWC2- MOIT Sản phẩm được cung cấp trực tiếp bởi Merck VN
  CWC3- MOIT Sản phẩm được cung cấp trực tiếp bởi Merck VN
  Veterinary- VET Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép. (Lưu ý: ngoại trừ sản phẩm Skim milk code 115363 và Meat extract code 103979 là Merck VN nhập và phân phối được)
  Pharma Stand- DAV Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  Pharma Ingre- DAV Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  Food- VFA Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  Food- DFSH Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  Preexplosive- MPS Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  MD/IVD- DOHEW Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  EUD Phar Sản phẩm yêu cầu Công văn cam kết:
  (1) Không bán hoặc sử dụng sản phẩm với mục đích làm nguyên liệu để sản xuất thuốc.
  (2) Không bán hoặc sử dụng sản phẩm với mục đích sử dụng như dược phẩm.
  EUD MD Sản phẩm yêu cầu công văn cam kết Không bán hoặc sử dụng sản phẩm với mục đích là trang thiết bị y tế theo định nghĩa về trang thiết bị y tế theo quy định về trang thiết bị y tế hiện hành.
  Global EUD/EUC Sản phẩm yêu cầu công văn cam kết theo mẫu từ nhà xuất khẩu
  Dist Dealer only Sản phẩm chỉ được phép bán cho Đại lý/ Nhà phân phối. Không được phép bán cho người sử dụng cuối cùng.
  Not required Sản phẩm được cung cấp trực tiếp bởi Merck VN
  Research License Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  Service Sản phẩm được cung cấp trực tiếp bởi Merck VN
  Biocide License- MOH Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  Internal Sample- Not for sale Sản phẩm chỉ sử dụng cho Merck VN làm mẫu, không được phép bán cho khách hàng
  Rebates Code chiết xuất thương mại
  Radioactive- VARANS Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  Discarded/Inactive Sản phẩm đã ngưng sản xuất/ không phân phối bời Merck VN
  Equipment- MOST Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  VET Pharma- VET Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  Business Licenses- IPD Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  Banned Chem/Narcotic- GOV Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  Phytosanitary- PPD Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  POP - MONRE Sản phẩm hiện chưa được cung cấp từ Merck VN vì lí do giấy phép
  IP1- MOIT Sản phẩm được cung cấp trực tiếp bởi Merck VN
  IP2- MOIT Sản phẩm được cung cấp trực tiếp bởi Merck VN

  Loại Hình Giao Hàng

  Quý khách hàng vui lòng kiểm tra các loại hình giao hàng bên dưới từ Merck


   Shipping Mode/ Loại Hình Vận Chuyển EN - Details VN - Chi tiết Lưu Ý
   DA SHIP AIR Vận chuyển hàng không
   DAS SHIP AIR/ SEA Vận chuyển hàng không/ Đường biển
   DS SHIP SEA Vận chuyển Đường biển