Top-selling products

Đặt hàng theo SKU
Load a list of SKUs

Reference Materials

 

Danh mục hơn 20,000 chất chuẩn của chúng tôi được sản xuất trong các nhà máy hiện đại bậc nhất, đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, ISO Guide 34 và ISO 17034; ứng dụng trong các lĩnh vực môi trường, hóa dầu, dược phẩm, xét nghiệm lâm sàng, độc chất, pháp y, thực phẩm và đồ uống, chuẩn GMO, mỹ phẩm, thú y và ngoài ra còn có các sản phẩm OEM với sản phẩm và dịch vụ tùy chỉnh. 


Tham khảo các chất chuẩn cụ thể về các chuẩn: 

Chuẩn tạp nguyên tố vô cơ 

Chuẩn chất ô nhiễm hữu cơ

Chuẩn thuốc trừ sâu 

Chuẩn ICP & AAS 

Chuẩn Lý Hóa

Chuẩn có nguồn gốc thực vật

Chuẩn điểm nóng chảy

Chuẩn Đặc tính vật lý

Hướng dẫn lựa chọn chuẩn 

 

Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá cả
1.09973 Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol(R) Mở rộng
1.09984 Sulfuric acid for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol(R) Mở rộng
1099700001 1099700001 Mở rộng
1.09956 Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol(R) Mở rộng
1.09439 Buffer solution (di-sodium hydrogen phosphate/potassium dihydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (20C) Certipur(R) Mở rộng
1.04817 Potassium chloride solution 3 mol/l Mở rộng
1.88015 Solvent solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar(R) Mở rộng
1.09435 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20C) Certipur(R) Mở rộng
1.09992 Titriplex(R) III solution for 1000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.1 mol/l Titrisol(R) Mở rộng
1.09950 Sodium thiosulfate solution for 1000 ml, c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol(R) Mở rộng
1.09959 Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol(R) Mở rộng
1.88010 Titrant 5 titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar(R) Mở rộng
1099900001 1099900001 Mở rộng
1.09438 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20C) Certipur(R) Mở rộng
1.08446 1084460001 Mở rộng
1.09981 1099810001 Mở rộng
1.88005 CombiTitrant 5 one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar(R) Mở rộng
1.09910 Iodine solution Mở rộng
1.09122 Potassium permanganate solution standardised against oxalate c(KMnO4) = 0.02 mol/l (0.1 N), Titripur(R), reag. USP Mở rộng
1.08418 Titriplex(R) III for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur Mở rộng
1.09971 1099710001 Mở rộng
1.09957 1099570001 Mở rộng
1.09060 1090601000 Mở rộng
1.09965 1099650001 Mở rộng
1.88052 1880520010 Mở rộng
1.09065 Perchloric acid in anhydrous acetic acid, for titrations in non-aqueous media c(HClO4) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur(R), reag. Ph. Eur., reag. USP Mở rộng
1.09163 1091631000 Mở rộng
1.09406 1094061000 Mở rộng
1099000001 1099000001 Mở rộng
1.09921 1099210001 Mở rộng
1.09407 1094071000 Mở rộng
1.19899 1198990500 Mở rộng
1.09409 1094091000 Mở rộng
1.09137 1091371000 Mở rộng
1.70227 1702270500 Mở rộng
1.88009 1880091000 Mở rộng
1.09437 1094371000 Mở rộng
1.19814 1198140500 Mở rộng
1.19533 1195330500 Mở rộng
1.08431 1084311000 Mở rộng
1.09918 1099180001 Mở rộng
1.09928 1099280001 Mở rộng
1.09991 1099910001 Mở rộng
1.09099 1090991000 Mở rộng
1.15480 Hyamine(R) 1622-solution for the determination of anionic tensides 0.004 mol/l Mở rộng
1.19813 1198130500 Mở rộng
1.09461 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.00 (20C) Certipur(R) Mở rộng
1.70204 1702040500 Mở rộng
1.70242 1702420500 Mở rộng
1.09909 1099090001 Mở rộng
1.19898 1198980500 Mở rộng
1.02400 1024000080 Mở rộng
1.04818 1048180100 Mở rộng
1.19811 1198110500 Mở rộng
1.19812 Ammonium standard solution traceable to SRM from NIST NH₄Cl in H₂O 1000 mg/l NH₄ Certipur(R) Mở rộng
1.05544 1055441000 Mở rộng
1.09074 1090741000 Mở rộng
1.09141 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur(R), reag. Ph. Eur., reag. USP Mở rộng
1.19500 1195000500 Mở rộng
1.70340 1703400100 Mở rộng
1.09057 1090571000 Mở rộng
1.09961 1099610001 Mở rộng
1.19897 1198970500 Mở rộng
1.09115 1091151000 Mở rộng
1.70216 1702160500 Mở rộng
1.88011 1880111000 Mở rộng
1.07294 1072941000 Mở rộng
1.88002 1880021000 Mở rộng
1.70236 1702360500 Mở rộng
1.09408 1094081000 Mở rộng
1.09475 1094750500 Mở rộng
1.09477 1094770500 Mở rộng
1.09945 1099450001 Mở rộng
1099400001 1099400001 Mở rộng
1.19896 1198960500 Mở rộng
1.01811 1018110105 Mở rộng
1.09879 1098790001 Mở rộng
1.00326 1003261000 Mở rộng
1.08417 1084170250 Mở rộng
1.09072 1090721000 Mở rộng
1.09162 1091620500 Mở rộng
1.09974 1099740001 Mở rộng
1.88008 1880081000 Mở rộng
1.88051 1880510010 Mở rộng
1.09972 1099720001 Mở rộng
1.00718 1007180001 Mở rộng
1.70219 1702190500 Mở rộng
1.01645 Buffer solution (di-sodium tetraborate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 9.22 (20C) Certipur(R) Mở rộng
1.09436 1094361000 Mở rộng
1.09142 1091420500 Mở rộng
1.09917 1099170001 Mở rộng
143007 1430071000 Mở rộng
1.70243 1702430500 Mở rộng
1123100500 1123100500 Mở rộng
1.02405 1024050080 Mở rộng
1.09092 1090921000 Mở rộng

Lab Classics

 

GIẢI PHÁP HÓA CHẤT TOÀN DIỆN CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM